Komisyonlar

 • Burs Komisyonu Üyeleri
 • Eğitim-Öğretim Geliştirme, Mezun ve İntibak Komisyonu
 • Yandal ve Çap Komisyonu
 • Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüğü
 • Enstitü Program Koordinatörleri
 • Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
 • Ders Plan ve Programları ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu
 • Eepa Komisyonu
 • Hizmetiçi Eğitim, Kurs, Seminer Komisyonu
 • Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu
 • Oryantasyon Komisyonu
 • Bilgi İşlem ve Bölüm Web Sayfası
 • Araç-Gereç ve Malzeme Temini Komisyonu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • Engelli Öğrenci Komisyonu
 • Danışmanlık Komisyonu
 • Gelen-Giden Evrak
No items were found matching the current filters.